Prof. Dr. Zehra Altınay GAZİ

İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Eğitim Bilimleri alanında uzaktan eğitimde roller üzerine yüksek lisans derecesini tamamladı. 2008 yılında Eğitim Yönetimi alanında Yakın Doğu Üniversitesinde doktora yaptı. Uzaktan eğitimde toplam kalite yönetimi konusunda bir tez tamamladı. 2010 yılında, Eğitim Teknolojileri alanında çevrimiçi öğrenme ortamında ders tasarımı ve iletişim konusunda doktora tezi ile Middlesex Üniversitesinde doktora öğrenimini tamamladı. 2002 yılından itibaren akademik çalışmalar yürütmektedir. 2002-2010 yıllarında asistanlık, yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışarak akademik dünyada bilimsel faaliyetler yürüterek yoğunlukla uzaktan eğitim, açık dersler, iletişim gibi konularda proje,
makale ve uluslararası işbirliğine dayalı akademik çalışmalarda yer aldı. Bu çalışmalarla 1000 üzeri atıfa sahiptir.

Prof. Dr. Zehra Altınay, 2002 yılından itibaren gerek mesleki gerekse akademik gelişmeye yönelik çeşitli seminerler vermiş, seminerlerde yer almıştır. Eğitim Bilimleri kapsamında, sınıf yönetimi, topluma hizmet, engelsiz teknolojiler, örgütsel davranış, iletişim gibi lisans dersleri; örgütsel iletişim, örgüt kültürü, bilgi yönetimi, yönetimde bilişim teknolojileri gibi lisansüstü dersler vermektedir.

Prof. Dr. Zehra Altınay, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı göreviyle tam zamanlı öğretim üyesidir. Daha önce de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm başkanı görevini sürdürürken akreditasyon çalışmaları gerçekleştirmiştir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir. Prof. Dr. Zehra Altinay, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında eğitim bilimleri alanında yürütülen etik komitenin başkanlığını yapmaktadır. Aynı zamanda, Center of Excellence bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı görevi bulunmaktadır. Üniversitenin Engelli Hakları İzleme Komitesi başkanı olarak da engellilik ve haklar konusunda çalışmalar yürütmektedir. Özellikle engellilik, kapsayıcı eğitim konularında uluslararası dergiler ve kitaplarda editörlük ve hakemlik yapmaktadır. Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi faaliyetleri kapsamında, engelli çocuk, kadın, açık eğitim kaynakları, engelsiz turizm, engelsiz eğitim konularında işbirliğine dayalı bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Pandemi döneminde birçok kurum kuruluş ve üniversitelerle bu alanlarda faaliyetler düzenleyerek kurumsal işbirliği, yeni teknolojiler, toplumsal fayda ve güncel konularak ilişkin birçok bilimsel yayın yapmayı sürdürmektedir.

Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi-Özgeçmiş