Araştırmalar

NEUJE (Near East University Journal of Education)

NEUJE, eğitimle ilgili disiplinlerarası alanları hem teorik hem de pratikte inceleyen lisansüstü öğrencilerin, öğretmenlerin ve akademisyenlerin akademik araştırma raporlarına yer vermektedir. NEUJE, öncelikle eğitimin yaşamın sosyal, ekonomik, kültürel vb. yönlerine çeşitli yansımalarını ele alan çalışmalarla ilgilenmektedir.

 

ICIER 2024 (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections)

ICIER, disiplinler arası ilgi alanlarına sahip çeşitli eğitim alanlarından akademisyenlere ve profesyonellere, bilgi açığını kapatmak, araştırma saygınlığını ve farklı bağlamlarda eğitim uygulamalarının gelişimini teşvik etmek için bir fırsat sunmaktır. ICIER, kavramsal analiz, tasarım uygulaması, performans değerlendirmesi ve modern, yenilikçi eğitim yaklaşımlarını kapsayan araştırma makalelerini davet etmektedir. Eğitimde teori ve uygulamaların geliştirilmesine adanmış uluslararası hakemli bir konferans olan ICIER, eğitimin tüm alt alanlarındaki akademisyenler ve profesyoneller arasındaki işbirlikçi mükemmelliği teşvik etmektedir. Eğitimde sürdürülebilir çerçevelerden oluşan bir eğitim süreci sunarak fark yaratmayı hedefliyoruz.

Konferansımıza katılım ücretsiz olup, tüm sunumlar hibrit olarak gerçekleştirilecektir.
SKA 4, SKA 5, SKA 10, SKA 16, SKA 17 ile uyumlu bir faaliyettir.
ICIER2024 konferansı KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı.
2024 yılında “Kapsayıcı Eğitim ve Erişilebilirlik” temalı ICIER konferansında görüşmek dileğiyle.

 

Geçmiş Konferanslar:

ICIER 2023 (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections)

ICIER 2022 (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections)

ICIER 2021 (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections)

ICIER 2020 (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections)

ICIER 2019 (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections)