Akademik

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 2002 yılında KKTC, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun, (YÖDAK) 3/2002 sayılı kararı ile kurularak, eğitim ve öğretime başlamıştır.

2006 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYM) aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde Atatürk Eğitim Fakültesi’nin ilgili bölümlerindeki ana bilim dallarında (programlarında) öğrenim görmeye başlamıştır.

Misyon
Atatürk Eğitim Fakültesi, alanında yetkin yönetici ve akademik kadrosuyla, toplumun ihtiyaç duyduğu; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür alanlarında tam donanımlı öğretmenleri yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Bu amaca yönelik olarak da fakültemizin temel misyonu, alan bilgisi ve mesleki yeterliliğe sahip, etik sorumluluklarını iyi bilen, ulusal hassasiyetleri gözeterek evrensel değerleri benimsemiş, her fikirden insanları kucaklayabilen, iletişim becerisi gelişmiş, öz güveni yüksek, girişimci, işbirlikçi, yaratıcı, eleştirel düşünebilen, katılımcı, özverili, yabancı dilde iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, disiplinler arası çalışmalar yapabilen, araştırmacı, çağdaş yöntemlerle öğrenme ve öğretme becerisine sahip, bu üstün kazanımlar ile toplumun ihtiyaç duyduğu nesli her koşul ve durumda inşa edebilecek bilgi ve birikime sahip, öğretmenler yetiştirmektir.

Vizyon
Mesleki açıdan yetkin, çok dilli ve kültürlü ortamlarda dahi eğitim verebilme yeteneğine sahip, evrensel düşünebilen, bilimsel etik değerlere bağlı, teknolojik gelişmeleri takip eden, araştıran, irdeleyen, var olanı bilim ışığında iyi yönde değiştirme gücüne sahip, yaşam boyu öğrenme prensibiyle geleceğe emin adımlarla ilerleyen, içerisinde yer aldığı coğrafyaya sığamayan ve alanında dünyaca saygın öğretmenleri yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

Aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde proje ve bilimsel çalışmalar üreten öğretim üyeleri sayesinde bir araştırma kurumu olmak, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarına çözüm üretmek ve eğitim bilimine katkıda bulunmaktır.