Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL

Prof. Dr. Fahriye Altınay, İletişim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini eğitim bilimleri alanında eğitim teknolojileri, uzaktan eğitim alanında tamamladı. Yüksek lisans tez konusunu “uzaktan eğitimde yaşanan iletişim engelleri” konusu olarak tamamlamıştır. 2008 yılında, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında doktora programından mezun oldu. Doktora tez konusu, öğrenen örgütler ve uzaktan eğitim kurumlarının adaptasyonu olarak geçmektedir. Daha sonra, Eğitim Teknolojileri alanında Middlesex University’de 2010 yılında doktora programını tamamladı. Doktora tezinde, uzaktan eğitimde etkileşim konusu odaklı olarak öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenci ve öğretmen katılımının nasıl gerçekleşebileceği konusunda uygulamalı çalıştı. Eğitim teknolojileri alanında özellikle uzaktan eğitim alanında 2002 yılından itibaren bilimsel çalışmaları akademik dünya ile paylaşarak bu alanda güncel konularda uluslararası işbirliği çerçevesinde akademik çalışmalar yürütmektedir. 1000 üzerinde atıfa sahiptir.

Prof. Dr. Fahriye Altınay, 2002 yılından itibaren Eğitim Bilimleri alanına ilişkin okul deneyimi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, sınıf yönetimi, eğitimde etik ve ahlak, toplumsal sorumluluk, bilimsel araştırma yöntemleri gibi lisans dersleri, eğitim yönetimi, çağdaş eğitim denetimi, toplum, kültür ve eğitim, proje yönetimi gibi lisansüstü dersleri vermektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi Prof. Dr. Fahriye Altinay, yüksek öğretim kurulu, iki toplumlu kültürler, kalite çalışmaları, stratejik planlama, engelsiz bilişim, akıllı toplum gibi konularda bilimsel ve yönetsel çalışmaktadır. Prof. Dr. Fahriye Altınay, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Center of Excellence bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkan yardımcısı, Eğitimde Girişimcilik ve Yenilikçilik bilim dalı başkanlığı görevlerini yapmaktadır. Aynı zamanda, uluslararası dergiler ve kitaplarda editörlük ve hakemlik yapmaktadır. Güncel olarak, çevrimiçi öğrenme pedagojisi ve yönetimi, uzaktan eğitimde tecrübeler konusunda kitap editörlüğü yapmıştır.

Güncel bilimsel çalışmaları; uluslararası bakış ve uygulamalarla kritik arkadaş ve becerilerin çevrimiçi ortamda geliştirilmesi, çevrimiçi ortamda öğrenmeye katılım, yükseköğretim kurumlarının çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluğu, pandemic döneminde engelli bireylerin eğitimi ve uzaktan eğitim uygulamaları, açık eğitim kaynakları, MOOCs, engelsiz turizm ve eğitim gibi konularda olmuştur. Çalışmakta olduğu güncel projeler, engelliler üzerine ulusal veritabanı, kapyasıcı eğitim uygulamaları, girişimcilik, pandemic döneminde toplum analizidir.

Prof. Dr. Fahriye Altınay Aksal-Özgeçmiş