Doç. Dr. Didem İŞLEK
Doç. Dr. Didem İŞLEK
Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Yrd. Doç. Dr. Didem İşlek 1986 yılında Güzelyurt’da doğdu. 2003 yılında Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde lisans eğitimi almaya başladı. Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etti. Küzey Kıbırıs Ortaöğretim Kurumlarındaki Sanat Tarihi ve Plastik Sanatlar Derslerinin Nicel Durum Analizini ortaya koyduğu yüksek lisans tezi bu bölümde Sanat Eğitimi Derslerinin Değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan ilk çalışmadır. Yakın Doğu Üniversitesinde 2009 yılında mezun olduktan sonra, ikinci yüksek lisansını aynı üniversitenin Atatürk Eğitim fakültesinde Pedagojik Formasyon bölümünde tamamladı. 2010 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi bölümlerinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca 2017 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Yrd. Doç. Dr. Didem İşlek’in araştırma konuları arasında sanat eğitimi, eğitim programları, karşılaştırmalı eğitim, kaliteli eğitim, okul dışı eğitim, müze eğitimi ve yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımını içermektedir.

Doç. Dr. Didem İşlek- Özgeçmiş