Sınavlar

Sınavlara ilişkin bilgiler, kurallar, sınav listeleri Değerli Atatürk Eğitim Fakültesi Öğrencileri, Aşağıda sınavlarınızda dikkat etmeniz gereken kurallara yönelik yönergeler verilmiştir. Sınav haftanız boyunca aşağıda belirtilen kurallara uymanız beklenmektedir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

 1. Öğrenciler, sınav programında belirtilen gün, saat ve odada sınava girmelidir.
 2. Sınavın uygulanacağı oda ile bu odada sınava girecek olan öğrenci listeleri bölüm panolarına sınav gününden en az 1 günönce asılacaktır. Öğrenciler bu listeleri takip etmekle yükümlüdür.
 3. Sınavın yapılacağı odaya öğrenciler gözetmenler tarafından öğrenci listesindeki sıra dikkate alınarak yerleştirilecektir. Öğrencilerin gözetmenin belirttiği oturma düzenine uyması gerekmektedir.
 4. Sınava giriş belgeleri ile kimlik belgelerinin tüm öğrencilerin sınav başlamadan önce hazırlaması ve sıralarının üzerinde hazır bulundurması
 5. Sınav başlamadan önce öğrenciler cep telefonlarını kapatmalıdır. Ayrıca cep telefonu, kitap, defter ve ders notu gibi basılı materyallerin sınav anında öğrencilerin ulaşamayacağı uzaklıkta olması gerekmektedir.
 6. Öğrencilere gözetmenler tarafından ölçme aracında olabilecek baskı veya yazım hataları dışında soru soramayacağı bilgisi sınav başlamadan önce iletilecektir. Ayrıca öğrenciler sözü edilen hatalara yönelik soruları sınavın sadece ilk 5 dakikasında
 7. Sınavın ilk 30 dakikasıöğrencilerin dışarıya çıkması yasaktır. Ayrıca sınavın ilk 30 dakikasından sonra sınava gelen öğrenciler sınav salonuna alınamaz.
 8. Sınav süresinin son 5 dakikasındasınavını bitiren öğrenciler salonu terk etmeyip, sessizce diğer öğrencilerin sınavı bitirmesini bekleyecektir.
 9. Sınav süresi tahtaya yazılacaktır. Ayrıca, gözetmen sınav süresine yönelik uyarıları sözlü olarak yapmayacaktır.Sınavda ne kadar süresinin kaldığını merak eden öğrenci tahtadan takip etme şansı bulacaktır.
 10. Gözetmen sınav süresince hiçbir öğrenciye sözlü olarak konuşmayacak; öğrenci ve gözetmen arasında soru – cevap şeklinde bir iletişim olmayacaktır.
 11. Öğrencilerin sınavda kopya çekmesi yasaktır. Gözetmen kopya çeken öğrencilere sözlü uyarı yapmayacak, öğrencinin sınavı bitirmesini bekleyecektir. Gözetmen, kopya çekmiş olan öğrenciye sınavdan çıkarken aldığı notu göstererek kopya çektiğini tespit ettiğini kendisine bildirecektir. Kopya çeken öğrenci eğer sınav süresinin sonunda sınav kâğıdını teslim ediyorsa, gözetmen kopya çekme davranışına yönelik öğrenciye gerekli açıklamayı yaparak, öğrencinin sınav kâğıdını imzalayacaktır. Ayrıca kopya çeken öğrenciye yönelik sınav tutanağı imzalanarak gerekli işlemler başlatılacaktır.
 12. Öğrenciler hem sınav hem de cevap kâğıdına isimlerini ve bölüm bilgilerini yazmayı unutmamalıdır.
 13. Sınavını bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri yasaktır.
 14. Sınavını tamamlayan öğrenci sınav kâğıdını gözetmene teslim ederek, sınav salonundan çıkmalıdır. Öğrenci salonda unuttuğu herhangi bir eşyasını almak için sınavın bitmesini beklemek zorundadır.
 15. Öğrenci sınav başlamadan önce sırasını kontrol ederek sınav ile ilgili herhangi bir bilginin olmadığından emin olmalıdır. Öğrencinin masasında sınav ile ilgili bulunan her tür bilgi kopya olarak değerlendirilecektir.
 16. Sınavın tam zamanında başlaması amacıyla öğrenciler sınavdan 10 dakika öncesinde sınav salonu önünde hazır bulunmalıdır. Sınav salonu açık olsa dahi gözetmen gelmeden sınav salonuna girmemelidir.
 17. Öğrenci sınav anında gözetmen tarafından kendisine verilen oturma düzeni tutanağını imzalamalıdır.