Dekanın Mesajı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, araştırma ve eğitimin birlikte harmanlandığı öğrenci merkezli bir kurumdur. Bölümlerimiz farklı özgeçmişlere sahip yetkin personeliyle, ortak hedefimiz olan modern dünyada lider bir fakülte olmak yolunda uluslararası akademik bir karakter ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Amacımız öğrencilerimizin hem teorik açıdan alanında yetkin, hem de başarılı uzman eğitimciler olarak mezun olmalarını sağlamaktır. Fakültemizdeki eğitim uygulamaları; eğitime, yaşam boyu ve çok yönlülük perspektiflerini barındıran sistematik bir yaklaşımla yaklaşarak, öğretim, araştırma ve öğrenmede mükemmelliği yakalamayı amaçlamaktadır. Fakültemizde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde hem Türkçe hem de İngilizce dilinde eğitim sunan programlarımız bulunmaktadır.  Gururla ifade etmeliyim ki, Atatürk Eğitim Fakültesi olarak bizler alanında yetkin akademik personelimiz, teknolojik imkânlarımız, aldığı eğitimden memnun olan öğrencilerimiz, giderek artan akademik yayınlarımız ve mezunlarımızdan aldığımız olumlu geri dönütlerle hız alan, bu anlamda bölgemizdeki birçok kuruma öncülük yapan bir fakülte olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinlerarası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak, misyonlarımız arasındadır. Eğitim alanında yapılan kurumsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak, bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli öğretmenleri yetiştiren bir fakülte olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Vizyonumuz eğitim alanında yapılan kurumsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen; ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli öğretmenleri yetiştiren bir fakülte olmaktır.

Bu bağlamda siz değerli öğrencilerimize en iyi öğrenme ortamlarını sağlayarak eğitim alanında başarılı birer birey olmanız yolunda gerekli tüm desteği sağlamaya hazırız.

 

Doç. Dr. Yağmur Çerkez

Dekan Vekili