Prof. Dr. Aşkın KİRAZ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği (Almanca) Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında tamamladı. Aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak göreve başladı. Okul Öncesinde Fen Eğitimi, İlköğretimde Fen Eğitimi, Çevre Eğitimi alanlarında yurt içi ve yurt dışında eğitimler aldı. Doktora eğitimini aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında tamamladı. Eylül 2008 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Halen profesör unvanıyla lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermekte ve Çevre Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Yönetmiş olduğu lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri, uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanan makaleleri, bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri ve çalışmakta olduğu projeleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Aşkın Kiraz- Özgeçmiş