YDÜ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ TARAFINDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Eklenme Tarihi: 11 Aralık 2020, 16:23

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından “Özel Gereksinimi Olan Bireyler ve Hakları” başlıklı panel gerçekleştirildi. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok’un moderatörlüğünü yaptığı panelde, Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Akçamete “Çocuk Hakları ve Engelli Hakları”, Gazi Üniversitesi Üstün Zekalılar Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mahmut Çitil “Engelli Politikaları ve Yasal Düzenlemeler” ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Özel Eğitim Birimi Sorumlusu Uzm. Melek Kanlı “KKTC’deki Yasal Süreçler” başlıklı konuşmalarıyla yer aldı.

Panelde ilk olarak, Prof. Dr. Gönül Akçamete “Çocuk Hakları ve Engelli Hakları” konusunda bilgiler vermiştir. Akçamete; “1948’lerde İnsan hakları evrensel beyannamesi ile başlayan haklar gerek insan hakları, gerek çocuk hakları gerekse de engelli hakları gibi farklı alanlardaki haklara imza atmış bir ülkeyiz. Bu bağlamda öncelikle “Her çocuk saygı gösterilecek, görüşleri alınacak kendine özgü bir kişidir.” Çocuk hakları sözleşmesi 20 Kasım 1989 kabul edildi. Bu sözleşmenin hazırlanış sebebi tüm dünya çocuklarının korunması ve geliştirilmesi için hazırlanmış bir belgedir. Çocukları her türlü ihmal ve istismara karşı korumak için hazırlanmıştır. Türkiye bu sözleşmeyi 14.09.1990 tarihinde kabul etmiş ve çocuk hakları iç hukukumuza girmiş bulunmaktadır. 193 ülke tarafından kabul gören bu sözleşme en çok ülke tarafından kabul gören sözleşme olma özelliğini taşımaktadır. Tüm çocuklar için önemli olan bu sözleşmede ilkeler yer almaktadır. Ancak her ülke bu ilkeleri farklı şekillerde yorumlamıştır. Çocuk hakları ve Engelli hakları ile ilgili daha çok çalışmak ve veri toplamak gerekmektedir. Ülkemizde tam anlamıyla çocuk hakları uygulanamamaktadır. Bu hakları, Dünya Çocuk Günü, Engelliler Günü gibi özel günlerde hatırlamamız yanlış bir uygulamadır. Devlet politikaları olarak uygulamaya dönüştürmemiz gerekmektedir.” şeklinde konuşmuştur.

Doç. Dr. Mahmut Çitil panelde “Engelli Politikaları ve Yasal Düzenlemeler” hakkında geçmişten günümüze gelişen süreç hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur. Çitil; “Engelli politikalarının; engelli sosyolojisi, engelli hukuku, engellilerin eğitimi gibi unsurlarını içeren bir sistem olduğunun ifade etmiştir. Engellilerin yaşam hakları, geçmişten günümüze kadar pek çok zorlu süreç geçirmiştir. Geçmiş çağlarda zayıfın yaşam hakkı olmadığı dönemlerde bu çocuklarımızın da yaşam koşulları çok zor hatta yaşam hakları yoktu diyebiliriz. Hatta Eski Roma İmparatorluğu döneminde yapılan günahların bedeli olarak engelli çocukların bu bireylere verilen bir ceza olarak görüldüğü tarih kitaplarında yer almaktadır. 17. Yüzyıldan itibaren bu çocukların eğitim ve gelişimleriyle ilgili gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. 20. Yüzyılın başlarında engelli bireylerin hasta olduğu görüşüyle hastaneler ve kurumlar kurulduğu görülmüştür. 1955’de Sakat Hakları ile politik gelişmeler gündeme gelmiştir. Batı toplumlarında gerçekleşen gelişmeler, kurulan dernekler ve çıkan yasalarla engelli haklarının önemi ortaya konulmuştur.” şeklinde ifade etmiştir.

Uzm. Melek Kanlı panelde “KKTC’deki Yasal Süreçler” hakkında bilgiler vermiştir. Kanlı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde yıllardır yasa çalışmalarının sürdüğünü, bu çalışmalarda özel eğitim kurumlarından sorumlu öğretmenlerin, sivil toplum örgütlerinin ve ailelerin görüşleri ile yasa oluşturulmuş ve şu an Meclis Kurulu’nda onaylanmak için beklemekte olduğunu ancak, yasamız olmasa da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel eğitim öğretmenleri ve özel eğitim kurumları ve kaynaştırma okullarında hizmetlerine devam ettiğini dile getirmiştir.