Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden “Geleceğin Eğitiminde Teknolojinin Önemi ve Beceriler” Paneli

Yakın Doğu Üniversitesi  Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Açık Eğitim Haftasına Yönelik “Geleceğin Eğitiminde Teknolojinin Önemi ve Beceriler” Paneli  Gerçekleştirdi

 

Panel moderatörlüğünü yürüten  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü başkanı Prof. Dr. Fahriye Altınay, geleceğin eğitimde öncelikli stratejilerden bahsedip, geleceği dönüştürürken adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için eğitime yönelik yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacını vurguladı. Aynı zamanda Prof. Dr. Fahriye Altınay, eğitimde teknoloji standartlarına bağlı öğrenci ve eğitimcilerden beklenen nitelikleri vurguladı. Teknolojiyi nala benzeterek, yaşam boyu öğrenenlerin teknolojiyi bir koruma görerek gelişimlerini destekleyici olduğuna dair farkındalığı yarattı.

Prof. Dr. Zehra Altınay sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile bilişim teknolojilerinin önemini vurgulayarak, nitelikli eğitimde teknolojinin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Hüseyin Bicen ise  dijital becerilerin öneminden bahsederek eğitimde kullanılması gereken dijital araçlar hakkında detaylı bilgi verdi.

Doç. Dr. Sezer Kanbul eğitimde hologramlardan detaylı açıklamalarda bulunup, yüksek öğrenimde bu konuda örneklendirmelere yer verdi.

Doç. Dr. Gulsum Aşıksoy, eğitimde metaverse uygulamalarını anlattı. Eğitimde metaverse geleceğinden bahsederek, ileriye dönük raporlarda geçen ana noktaları vurguladı. Avatar kullanımından da bahsederek, üç boyutlu ortamların, deneyimleme ortamların da önemini belirtti. Öğretim ortamının nasıl tasarlandığı konusunda bilgi verdi.

Yard.Doç. Dr Kezban Ozansoy, materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterleri öğrenciye uygun standartları açıklayarak,  materyalin öğrenme ve öğretmeye katkısını belirtti.

Yard.Doç. Dr  Şahin Akdağ, dijital oyunlar üzerinde durarak, gelişen teknolojilerin eğitime katkılarını açıkladı. Geliştirilen dijital hikayelere örneklendirmelerde bulundu.