SESBİLGİSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK MÜDAHALE PROGRAMI (SESFAR) EĞİTİMİ – 10 ARALIK 2021, SAAT 14.00’DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.