Bilinçli Ebeveyn Mutlu Çocuk Sertifika Programının  “ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ORTAMINDA DEĞERLER” konulu Altıncı Modülü Gerçekleştirildi

BİLİNÇLİ EBEVEYN MUTLU ÇOCUK SERTİFİKA PROGRAMININ ALTINCI VE SON MODÜLÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Atatürk Eğitim Fakültesi ile Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Prof. Dr. Yağmur ÇERKEZ ve Yrd. Dr. Dervişe AMCA TOKLU koordinatörlüğünde yüz yüze “BİLİNÇLİ EBEVEYN MUTLU ÇOCUK” Sertifika Programını 6. Modül 23 Ocak 2023 tarihinde  yüz yüze saat 17:30’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Salon 4’de gerçekleştirildi (SKA: 4, SKA: 17).

Altıncı  modül eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Şebnem GÜLDAL KAN  “ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞITIM ORTAMINDA DEĞERLER” modülü kapsamında sunumunu gerçekleştirdi. Ebeveynlerin etkin katılım sağladığı eğitim katılımcıların geri dönütlerinin alınması ile sonlandırıldı.