Atatürk Eğitim Fakültesi ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu İşbirliği Protokolü İmzaladı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İle Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele        Komisyonu İşbirliği Protokolü  Kapsamında Anne Babalara Yönelik Cinsel Gelişimi Destekleme Programı Düzenleniyor

48-72 aylık çocuğu olan anne babalara yönelik hazırlanan ‘Anne Babalara Yönelik Cinsel Gelişimi Destekleme Programı’ ebeveynler ile buluşmayı hedefliyor. YDÜ-Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı doktora tezi kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışma; 48-72 aylık çocuğu olan sosyo-ekonomik gelir düzeyi düşük anne babalara yönelik çocuk cinsel eğitim destek programının, çocuğun cinsel gelişim düzeyine, anne babaların cinsel eğitime yönelik tutumlarına ve cinsel iletişim becerilerine etkisini incelemektir.

Anne Babalara Yönelik Cinsel Gelişimi Destekleme Programı, YDÜ-Atatürk Eğitim Fakültesi, YDÜ-Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliği protokolü desteğiyle, Doç. Dr. Umut Akçıl ve Prof. Dr. Filiz Erbay danışmanlığında ve denetmenliğinde gerçekleştirilecektir.

29 Kasım 2023– 17 Ocak 2024 tarihleri arasında belirlenen günlerde gerçekleştirilecek olan program araştırmacı ve eğitmen “Hulin Sıddık” tarafından gönüllü katılımcılarla yürütülecektir.  Halka açık olan program; 0-6 yaş Cinsel Gelişim Özellikleri ve Cinsel Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Erken Çocuklukta Cinsel Davranışlar, Erken Çocuklukta Çocukların Cinsellik ile İlgili Sorduğu Sorular, Mahremiyet Eğitimi ve İstismardan Korunma, Cinsel Gelişim ve Eğitimde Ebeveyn Tutumları ve Cinsel İletişim” konularını içeren 8 modülden oluşmaktadır.

Anne Babalara Yönelik Cinsel Gelişimi Destekleme Programı, SKA3(Sağlık ve Kaliteli Yaşam), SKA4 (Nitelikli Eğitim), SKA5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), SKA17 (Amaçlar İçin Ortaklıklar)hedefler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.