Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Yılı: 4 Yıl

Amaç
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, öğretime, teknolojiye ve araştırmaya önem veren, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan değişim ve gelişmeleri takip edebilecek, uzaktan eğitim uygulamalarında olarak görev alabilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen nitelikli bir öğretmen, teknoloji uzmanı ve araştırmacı olabilmeleri için kendilerine gereken, alana özel genel bilgi ve yaklaşımları öğretmeyi, bunun yanında özellikle genel kültür, temel bilimler, bilgisayar bilimleri, eğitim teknolojileri ve öğretmenlik meslek bilgisini kapsayan dersler almakta ve işbirlikli çalışmalar gerçekleştirerek, takım çalışmalarıyla ilgili bilgi ve beceriler kazanmaktadırlar.

Hedef
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş;
  • Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik;
  • Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen;
  • Mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan;
  • Her durumda çevresine yararlı olabilecek, çağdaş ve dinamik bir eğitim vererek, bilgi ve iletişim teknolojileri öğretmenlerini yetiştirmeyi;

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğretim teknolojisi alanları ile ilgili olarak:

Özgün:

  • Ekip çalışması ile gerçekleştirilen;
  • Geçerlik ve güvenirlilik standartları yüksek;
  • Bilimsel anlamda nitelikli;
  • Evrensel bilime ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmayı ve bunları kabul gören ulusal ve uluslararası bilimsel yayın organlarında yayımlamayı;
  • Toplumun gereksinim duyduğu eğitim bilimleri ile ilgili konularda:

Başta Milli Eğiim Bakanlığı olmak üzere, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların eğitim ile ilgili birimleriyle görüş alışverişinde bulunmayı ve bu kurumların eğitimle ilgili politikalarının saptanmasında belirleyici rol üstlenmeyi;

Eğitim ile ilgili hizmet taleplerinde öncelikle tercih edilen bir bölüm olarak, kurum ve kuruluşların, eğitime ilişkin ihtiyaç duydugu konuları ve karşılaştığı sorunları bilimsel açıdan incelemeyi;

Eğitim kurumlarında çalışanları eğitim bilimleri ve eğitim sorunları konusunda aydınlatmaya yönelik çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlemeyi görev edinmiştir.

Bu bağlamda, 51 dersten oluşan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünün Lisans Programı’nın %40’ı alana uygun temel derslere, %40’ı alana uygun eğitime, %20’si ise alan içi ve alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.