Araştırma

NEUJE (Near East University Journal of Education)

NEUJE, eğitimle ilgili disiplinlerarası alanları hem teorik hem de pratikte inceleyen lisansüstü öğrencilerin, öğretmenlerin ve akademisyenlerin akademik araştırma raporlarına yer vermektedir. NEUJE, öncelikle eğitimin yaşamın sosyal, ekonomik, kültürel vb. yönlerine çeşitli yansımalarını ele alan çalışmalarla ilgilenmektedir.

ICIER 2022 (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections)

ICIER, disiplinler arası ilgi alanlarına sahip çeşitli eğitim alanlarından akademisyenlere ve profesyonellere bilgi boşluğunu kapatmak, araştırma saygınlığını ve eğitim uygulamalarının farklı bağlamlardaki evrimini teşvik etmek için bir fırsat sağlamaktır. ICIER, kavramsal analiz, tasarım uygulaması ve performans değerlendirmesini kapsayan araştırma makalelerini davet etmektedir. Eğitimde teori ve uygulamaların geliştirilmesine adanmış uluslararası hakemli bir konferans olarak ICIER, Eğitimin tüm alt alanlarında akademisyenler ve profesyoneller arasında işbirliğine dayalı mükemmelliği teşvik etmektedir.

Geçmiş Konferanslar:

ICIER 2021 (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections)

ICIER 2020 (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections)

ICIER 2019 (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections)